"ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม "

 

 

"สวัสดีปีใหม่ 2559 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้… และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ"

 

 ชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  			        

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่่ 28 ธ.ค. 58 ท่านรองน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สสจ.อบ. ให้เกียรติมอบแว่นตาผู้สุงอายุ หลังจากผ่าตัดต้อกระจกแล้ว ที่โรงพยาบาลร่มเกล้า

 

            

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้น 2ห้างสรรพสินค้าซิตี้มอลล์ โดยนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่ทวี

ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาอื่นๆในเด็กแบะเยาวชน อาทิ เด็กติดเกมส์ ท้องไม่พร้อม

เด็กหนีเรียน เด็กแว้นท์ จึงได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันแบะแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ

TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย เช่น กิจกรรมการประกวดจังหวัด /

ชมรม กิจกรรมการประกวด Dancercise Thailand Championship และในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการประกวด

TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2559 หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จากทั้ง 25 อำเภอ ให้เหลือเพียง 4 คู่

( ชาย-หญิง ) เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างยุวทูต

TO BE NUMBER ONE ในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการ TO BE NUMBER ONE

ในสถานศึกษา ชุมชนในระดับอำเภอ และประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ในภาคี

 

             


 

 

WebMasterxxxxxxxxx

: นายประมวล มาลา, mualkung99@gmail.com